„WILD MOOSE Justyna Walczak Adam Grabowski Spółka Cywilna świadczy na rzecz Fundacji KZP Academy kompleksowe usługi doradcze, w tym: udzielanie wsparcia merytorycznego wraz z pozyskaniem grantu z programu Google Ad Grants – AdWords oraz przygotowanie i prowadzenie kampanii reklamowej w ramach uzyskanego dofinansowania. Niniejszym potwierdzam, że świadczone przez firmę WILD MOOSE Justyna Walczak Adam Grabowski Spółka Cywilna usługi wykonywane były w sposób profesjonalny, uwzględniający nasze potrzeby oraz wyzwania biznesowe, a także bez jakichkolwiek opóźnień. Wyrażam przekonanie, że wysokie kwalifikacje pracowników firmy WILD MOOSE Justyna Walczak Adam Grabowski Spółka Cywilna są gwarancją najwyższych standardów oferowanych usług. ”

Przemysław Kordel

Prezes Zarządu